Version: I 2.1.0
 
Log på
 
 
Husk at tillade pop-up-vinduer! Når du logger på vil der poppe et vindue op, hvor du kan registere, hvilke plantyper jeres kommune er færdig med at indberette. Oplysningerne skal bruges til at synliggøre om Plansystemet viser alle gældende planer eller kun en delmængde Husk at efter primo september 2009 skal alle planer være indberettet til PlansystemDK.
Ændre Password